Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Győr-Moson-Sopron
Település: Bősárkány
Ellátandó lakosságszám (kártya): 3523
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes
Pályázati feltételek:

- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése
- büntetlen előélet, cselekvőképesség
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
- egészségügyi alkalmasság
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése
Benyújtandó dokumentumok:

- Részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz,
- képesítést igazoló okiratok másolata,
- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított - 3 hónapnál nem régebbi - hatósági erkölcsi bizonyítvány amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, és nem áll foglalkozástól/tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy az adott foglalkozástól/tevékenységtől eltiltás hatálya alatt áll,
- az Egészségügyi Dolgozók Működési Nyilvántartásába történő bejegyzésről szóló határozat másolata,
- egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételről szóló igazolás, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában rész vevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetéséről
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén történjen
A pályázatot postán vagy emailben kell benyújtani Bősárkány Nagyközség Polgármesterének címezve. Email cím: polgarmester@bosarkany.hu.
Tárgyban kérjük feltüntetni: „Pályázat fogorvosi munkakör betöltésére"


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalay Imre polgármester ad a 96/271-217 telefonszámon.
Leírás / Megjegyzések: Ellátandó feladatok:

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt fogorvosi feladatok, vegyes fogorvosi körzetben, területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat ellátási szerződés szerint, vállalkozási formában,
- az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt iskolafogorvosi feladatok.

Ellátandó települések: Bősárkány, Acsalag, Cakóháza, Földsziget, Hanságliget, Maglóca, Rábcakapi, Tárnokréti.

Munkavégzés helye: 9167 Bősárkány, Petőfi u. 97. - fogorvosi rendelő.

Illetmény és juttatások: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés szerint.

Egyéb információk:

- Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,
- a meghirdetett fogorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra,
- igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít,
- a fogorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott.
- eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik

Kapcsolat

Hirdető neve: Bősárkány Önkormányzat
Telefon: 96/271-217
Email:: jegyzo@bosarkany.hu