Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Pest
Település: Bag
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1873
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.10.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.09.21
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.09.30
- Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. Rendeletben előírt feltételek.
- Magyar állampolgárság
- Büntetlen előélet
- Részletes szakmai önéletrajz fényképpel
- Fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- Postai úton, a pályázatnak a Bag Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2191 Bag, Szent Imre utca 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni : II. számú felnőtt háziorvos körzetben Háziorvos.
- Elektronikus úton Palya Zoltán részére a bagpolghiv@bagfalu.hu E-mail címen keresztül
- Személyesen: Palya Zoltán, Pest megye, 2191 Bag, Szent Imre utca 52.
Leírás / Megjegyzések: A munkavégzés helye:
Pest megye, 2191 Bag, Dózsa György u. 54.

Bag Nagyközség II. számú felnőtt és gyermek vegyes körzetben háziorvosi feladatok teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Alapjuttatáson felül lakbértámogatást vagy szolgálati lakást tud biztosítani az Önkormányzat

Kapcsolat

Hirdető neve: Bag Nagyközség Önkormányzata
Telefon: 06-30-667-0734
Email:: bagpolghiv@bagfalu.hu