Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Győr-Moson-Sopron
Település: Écs
Ellátandó lakosságszám (kártya): 2490
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.09.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.08.14
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.08.31
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozó igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonata és a társasági szerződés másolata,
Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
Az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása
a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen kell benyújtani.
Postai cím: Écs Községi Önkormányzat 9083 Écs, Fő u. 94.
Személyesen: Dr. Szabó Norbert polgármesterhez kell benyújtani.
Leírás / Megjegyzések: Écs Községi Önkormányzat, valamint Ravazd Község Önkormányzata pályázatot hirdet a 080090021 azonosító számú területi ellátási kötelezettséggel rendelkező Écs és Ravazd felnőtt Háziorvosi körzetének ellátására. A praxisjog átadással, térítésmentesen, feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. Szolgálati lakás igény szerint rendelkezésre áll. Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a rendelőhelyiséget és annak berendezéseit, továbbá átvállalja az egészségügyi szolgáltató helyett a rendelő fűtési költségeit, a víz és csatornadíját, az áramdíját valamint a takarító bérét és járulékait. A pályázatokat Écs Községi Önkormányzat, valamint Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

Kapcsolat

Hirdető neve: Écs Községi Önkormányzat
Telefon: 96/473168
Email:: polgarmester@ecsfalu.hu