Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Veszprém
Település: Pétfürdő
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1000
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.01.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
2020.10.15
2020.10.31
• egyetem, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képzettség,
• büntetlen előélet (közalkalmazotti jogviszony esetén),
• cselekvőképesség,
• csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
• vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv részéről, a praxis vállalkozási formában történő működtetése, Magyar orvosi kamarai tagság
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
• amennyiben a praxist vállalkozási formában kívánja ellátni, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
• szakmai gyakorlat igazolása,
• Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás,
• praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező hatóság részéről,
• pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
• a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata címére: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C. Horváth Éva polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: "Házi gyermekorvosi pályázat".

Elektronikus úton Horváth Éva részére a petipolgarmester@upcmail.hu e-mail címen keresztül.

Személyesen: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.
Leírás / Megjegyzések: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata szükség esetén: önkormányzati érdekből lakást biztosít, a körzetben az asszisztencia biztosított, ügyeleti ellátásban való részvétel nincs, a körzet 1,5 éve betöltetlen, így tartósan betöltetlennek minősül az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 2. § (1) bekezdés b) pontja értelmében.

Kapcsolat

Hirdető neve: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Telefon: 0688787919
Email:: petionkormanyzat@upcmail.hu