Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Somogy
Település: Lengyeltóti, Kisberény
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1410
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.10.30
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.10.30
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.10.30
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. §-ában előírt képesítés,
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi tevékenység gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása,
- B kategóriás jogosítvány,
- egészségügyi alkalmasság,
- vállalkozás keretében történő működtetés
- részletes szakmai önéletrajz,
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása,
- érvényes működési nyilvántartás igazolása,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- igazolás a működtetési jog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához
A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Lengyeltóti Városi Önkormányzat címére (8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.). Zsombok Lajos polgármesternek. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
Leírás / Megjegyzések: Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Lengyeltóti város területi ellátási kötelezettséggel működtetendő I. sz. felnőtt háziorvosi körzet és Kisberény község háziorvosi feladatainak ellátására.
Egyéb információk:
- az alapellátáshoz szükséges rendelő rendelkezésre áll,
- szolgálati lakás biztosított,
- a körzet működtetéséhez ápolónő rendelkezésre áll,
- kötelező tárgyi feltételek biztosítottak bérleti jogviszony alapján

Kapcsolat

Hirdető neve: Lengyeltóti Város Önkormányzata
Telefon: 85/330-873
Email:: lengyeltotijegyzo@somogy.hu