Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Fejér
Település: Gárdony
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.05.13
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
2020.06.15
2020.07.06
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
- magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- fényképes, részletese szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
- szakmai gyakorlat igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- vállalkozási formától függően, annak meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
- a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének hatóság általi igazolása,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának elbírását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Gárdony Város Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. Tóth István polgármester részére címezve.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat”
Leírás / Megjegyzések: Gárdony Város Önkormányzat pályázatot hirdet Gárdony közigazgatási területén kialakítandó házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, gazdálkodó szervezeti formában történő ellátására.

Ellátandó feladatok:

A kialakítandó házi gyermekorvosi körzet ellátása Gárdony Város Önkormányzattal történő feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint.
Az ellátandó lakosságszám 600 – 700 fő

A pályázathoz kapcsolodó egyéb információk:
A feladat-ellátási szerződés minimum 5 év időre szól.
Asszisztencia biztosítása egészségügyi szolgáltató által.

Kapcsolat

Hirdető neve: Gárdony Város Önkormányzat
Telefon: 0630/390-1640
Email:: drdul@gardony.hu