Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Győr-Moson-Sopron
Település: Vág
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1094
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.09.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
2020.07.15
2020.07.30
Ellátandó feladat:
- Vág, Páli és Rábasebes község teljes közigazgatási területén a háziorvosi körzetben vegyes típusú háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Vág Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Vág, Templom u. 10., Páli Község Önkormányzata tulajdonában lévő Páli, Kossuth u. 81. és Rábasebes Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Rábasebes, Széchenyi u. 2. szám alatti rendelőben.
- A tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el.

Pályázati feltételek:
- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Saját személygépjármű használata

Egyéb információk:
- a praxisjog felett az önkormányzat 2020. március 5-től rendelkezik,
- a háziorvosi feladat az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által működtetett praxis programok keretén belül is ellátható,
- a háziorvosi ellátást végzőnek az ügyeleti ellátásban is részt kell vennie,
- ellátandó körzet lakosságszáma: 1 094 fő (Vág, Rábasebes, Páli együtt)
- az alapellátáshoz szükséges rendelő mindhárom településen rendelkezésre áll, melynek használatát az önkormányzatok ingyenesen biztosítják,
- szolgálati lakás Vág községben biztosított,
- az egészségügyi körzet központja Vág község,
- kötelező tárgyi feltételek biztosítottak megállapodás alapján,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
- Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása
- vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.0715.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának helye és módja:
- A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Vág Község Önkormányzata címére: 9327 Vág, Templom u. 8., Pálffy Attila polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
- A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető:
Pálffy Attila polgármester: 06/96 533-008
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés (veszélyhelyzet esetén Polgármesteri döntés)

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázó háziorvost személyesen meghallgassa.

A feladatellátás kezdete a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
A feladatellátás kezdetének legkorábbi időpontja: működési engedély megszerzését követően.
Az önkormányzat a nyertes pályázóval 10 évre feladat-ellátási szerződést köt, amely meghosszabbítható. E szerződésben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.
A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
Vág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Leírás / Megjegyzések: Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: működési engedély megszerzését követően
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes

Kapcsolat

Hirdető neve: Vág Község Önkormányzata
Telefon: 96/533-008
Email:: vagonkormanyzat@t-online.hu