Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
Település: Jászapáti
Ellátandó lakosságszám (kártya): 2095
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.03.10
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
Pályázati feltételek:

- vonatkozó egészségügyi jogszabályok szerinti szakképesítés, képzettség (felügyelet melletti munkavégzési kötelezettség nem kizáró ok)
- orvosi tevékenység végzésére való jogosultság,
- kamarai tagság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- egészségügyi alkalmasság,
- B kategóriás jogosítvány, gépjárműhasználati lehetőség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

- szakmai önéletrajz,
- orvosi diploma, szakvizsga meglétét igazoló tanúsítvány másolata,
- amennyiben a pályázó nem rendelkezik szakvizsgával, a háziorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlat folytatására jogosító vizsga letételéről szóló irat másolata, amely alapján háziorvosi tevékenység folytatható,
- működési nyilvántartásba vételt tanúsító okirat,
- kamarai tagságot tanúsító okirat,
- nyilatkozat, hogy a végleges feladat-ellátási szerződés megkötéséig felelősségbiztosítással rendelkezik,
- nyilatkozat, hogy a praxisengedély megszerzéséig egészségügyi alkalmasságot igazoló irattal rendelkezik,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést tanúsító irat,
- nyilatkozat arról, hogy nem állnak fenn a működési engedély kiadásának jogszabályban meghatározott kizáró okai,
- nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,
- nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintés hozzájáruláshoz,
- nyilatkozat, hogy kéri-e zárt ülés tartását,
- B kategóriás jogosítvány
Pályázni postai úton Jászapáti Város Polgármesterének történő megküldésével lehet (levelezési cím: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni a "Pályázat Jászapáti II. háziorvosi körzet” szöveget.

A felhívással kapcsolatban további tájékoztatást kérhet dr. Tóth Nóra jegyzői referenstől a 06-30-1734-694-es telefonszámon, továbbá a toth.nora@jaszapati.hu e-mail címen.
Leírás / Megjegyzések: Jászapáti város egyik legnagyobb, 2019. novemberi adatok alapján 2095 beteget ellátó, betöltött praxis esetén 1.921.000 forint havi finanszírozási összegű II. számú felnőtt háziorvosi körzete Jászapáti Városi Önkormányzattól ingyenes átruházással megszerezhető. Jászapáti Városi Önkormányzat feladat-ellátási szerződés alapján a rendelőhelyiséget - külön nővér- és orvosivizsgáló helyiséggel (5130 Jászapáti, Petőfi Sándor u. 4-6.) -, valamint a szükséges eszközöket az egészségügyi szolgáltató ingyenes használatába adja, a rezsiköltségeket fedezi, a háziorvos számára szolgálati lakást biztosít. Jászapátin a fenti körzeten túl két felnőtt, egy vegyes és egy gyermekorvosi, valamint két fogorvosi praxis működik, magánrendelések is elérhetők. Ügyelet vállalása nem kötelező, helyben mentőállomás működik. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó vállalkozási formában látja el a feladatot és vállalja, hogy az ápolónőt maga foglalkoztatja.

Kapcsolat

Hirdető neve: Jászapáti Városi Önkormányzat
Telefon: 06301734694
Email:: toth.nora@jaszapati.hu