Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Fejér
Település: Ercsi
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.05.01
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
2020.03.31
2020.04.28
Az állás betöltésének feltételei:
- büntetlen előélet;
- általános orvostan, illetve bármilyen szakorvosi végzettség, vagy háziorvostan szakképesítés
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte;
- a praxis vállalkozói formában történő működtetése;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok:
- végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
- részletes szakmai önéletrajz;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- egészségügyi alkalmasság igazolása;
- Magy Orvosi Kamarai tagság igazolása;
- vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság társasági szerződésének, alapító okiratának másolata;
- vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén 15 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztályához;
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozata, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság, valamint a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

A megbízás időtartama: határozatlan idő, a nyertes pályázóval kötött részletes feladatait rögzítő feladat-ellátási szerződés alapján. A praxis működtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján.
A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani Ercsi Város polgármesterének címezve a 2451 Ercsi, Fő u. 20. címre. A borítékra kérjük feltüntetni: „háziorvosi pályázat”.
Egyéb információt Szabó Tamás polgármester nyújt a 06-25-515-602 telefonszámon.
Leírás / Megjegyzések: az Ercsi 3. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak gazdálkodó szervezeti formában vagy magánorvosként történő ellátására az alábbi tartalommal:

A feladatellátás helye:
Ercsi Egészségügyi Központ, 2451 Ercsi, Esze T. u. 14.

Ellátandó lakosságszám: 1478 fő

Ellátandó település: Ercsi

Ellátandó feladat:
Ercsi Város közigazgatási területén a 3. számú háziorvosi körzet feladatainak teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel.

Kapcsolat

Hirdető neve: Ercsi Város Önkormányzat
Telefon: 0625515602
Email:: acseza@ercsi.hu