Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Somogy
Település: Barcs
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.02.05
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.02.05
A pályázat elbírálásának határideje: 0000-00-00 00:00:00
-4/2000.(II.25.) EüM rendelet
-2000. évi II. Tv
-313/2011.(XII.23.)Korm.rendelet
-96/2003.(VII.15.)Korm.rendelet- ben foglalt előírások és feltételek
-büntetlen előélet
-cselekvőképesség
-részletes szakmai önéletrajz
-képesítést tartalmazó oklevél másolata
-3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
-nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
-nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintés hozzájáruláshoz
-nyilatkozat nyílt-zárt ülésről
-nyilatkozat a körzeti feladat-ellátás módjáról (egyéni-társas)
-MOK tagsági igazolás
Postai úton, a pályázat Barcs Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével. (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.) Kérjük a borítékon feltüntetni a "Pályázat a Barcs IV. számú háziorvosi körzet működtetésére" szöveget.
Leírás / Megjegyzések: A tevékenység magában foglalja a központi ügyeleti szolgálatban való részvételt is, mely egyben a feladatellátásra megállapodás alapján igényt tartó települések ellátását is jelenti.

Kapcsolat

Hirdető neve: Barcs Város Önkormányzata
Telefon: 82/565-961
Email:: domahidi@barcs.hu