Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Zala
Település: Bázakerettye
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1100
Ellátandó települések száma: Több település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.05.01
Jogviszony jellege: Megállapodás szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.02.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.02.17
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvos, felnőtt háziorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló rendeletben előírt képesítési és egyéb feltételeknek történő megfelelés,
- Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolatát is,
- Egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása,
- Érvényes működési nyilvántartás igazolása, AEEK kártya másolata,
- Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- Nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul, a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
- Egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
- Igazolás a működtetési jog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról.
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtása személyesen vagy postai úton (8887 Bázakerettye, Fő u. 4.) történhet Bázakerettye Önkormányzata részére Csatlós Csilla polgármesternek .
Információ kérhető Csatlós Csilla polgármesternél, 30/2883-616, csatlos.csilla@bazakerettye.hu
Leírás / Megjegyzések: PÁLYÁZAT
Felnőtt háziorvosi praxisjog ingyenes átvételére

Zala megyében, gyönyörű természeti környezetben Bázakerettye Község Önkormányzata pályázatot hirdet a megüresedő vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátására, területi ellátási kötelezettséggel.
Ellátandó körzet: Bázakerettye, Kiscsehi, Maróc, Lispeszentadorján, Lasztonya vegyes háziorvosi körzete, kb. 1 100 fő, területi ellátási kötelezettséggel.

Kezdési időpont : 2020.május 1-től
A praxisjog ingyenesen és térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
További információk:
- a rendelő jól felszerelt, internet, WiFi kiépítve, a beteg dokumentáció korszerű programmal történik (Visual Szolga) 30 év adatai rögzítve, decurzus, terápiás lap napra készen vezetve, ESZT csatlakozás kiépítve.
- Az orvos közalkalmazott, vagy vállalkozói formában láthatja el a feladatot
- a praxis jó jövedelmet biztosít,
- ideális fiatal, szakvizsgára készülő rezidens, illetve nyugdíj mellett dolgozó orvos részére a nyugodt környezet miatt,
- mentőállomás, szakrendelő, központi háziorvosi ügyelet 10 km-re, 30 km-re kórház, illetve további szakrendelések is elérhetőek,
- helyettesítés a szomszéd praxis fiatal doktornőjével megbeszélhető, illetve 10 km-n belül további három kolléga elérhető,
- körzeti ápoló (asszisztens) foglalkoztatása egyedi megbeszélés tárgyát képezi.
- A központi orvosi ügyelet megszervezett, nem kötelező a részvétel.
- A felnőtt háziorvosi rendelő korszerűen felújított, akadálymentes megközelítéssel rendelkezik, mellette helyezkedik el a gyógyszertár.
- Igény esetén díjmentesen korszerű szolgálati lakás igénybevételére van lehetőség: négy szoba, konyha, erdőre néző terasz, két fürdőszoba, tetőtér beépítés, garázs megoldható.
- Kiegészítő bevételre lehetőség van foglalkozás-egészségügyi munkára, ügyeletben való részvételre, magánrendelés indítására, kórházi ügyeletre, szociális intézmény orvosi feladatainak ellátására.

Kapcsolat

Hirdető neve: Bázakerettye Község Önkormányzata
Telefon: 302883616
Email:: csatlos.csilla@bazakerettye.hu