Állami Egészségügyi Ellátó Központ

facebook eeszt

ALAPELLÁTÁSI OSZTÁLY

Nyomtatás

 

Megye: Zala
Település: Zalakaros
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1300
Ellátandó települések száma: Egy teljes település
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Pályázati feltételek: Pályázati feltételek: - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte,
- büntetlen előélet,
- B kategóriás jogosítvány,
- orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,-- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
- szakmai önéletrajz,
- Magyar Orvosi kamarai tagság igazolása,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban való résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni,
- vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok,
A pályázat benyújtásának határideje: 2020.03.10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.04.23.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Zalakaros Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) A borítékra kérjük feltüntetni: "háziorvosi körzet pályázat"
Felvilágosítás és további információ kérhető: Novák Ferenc polgármestertől a 93/340-103 telefonszámon, a polgarmester@zalakaros.hu címen, vagy személyesen előzetes egyeztetést követően.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.07.01.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Vegyes
Leírás / Megjegyzések: Leírás / Megjegyzések: - Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget térítésmentesen biztosítja.
- Ügyeleti kötelezettség van, ugyanis a térségben működik központi orvosi ügyelet szervezését Zalakaros Város Önkormányzata végzi
- Szolgálati lakást biztosítanak az Önkormányzatok.
- 20 millió Ft vállalkozási szintű adó alapot meg nem haladó vállalkozó háziorvos iparűzési adómentességben részesül
Kapcsolat:
Hirdető pontos megnevezése: Zalakaros Város Önkormányzata
Település: Zalakaros
Telefon: 93/340-100
E-mail: hivatal@zalakaros.hu.

Kapcsolat

Hirdető neve: Zalakaros Város Önkormányzata
Telefon: 93/340100
Email:: human@zalakaros.hu