Zalatárnok, Baktüttös, Tófej és Szentkozmadombja Községek Képviselő-testületei pályázatot hirdetnek a háziorvosi körzet ellátására

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Zalatarnok / 75 megtekintés

Zalatárnok, Baktüttös, Tófej és Szentkozmadombja Községek Képviselő-testületei pályázatot hirdetnek a háziorvosi körzet ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az iskola- egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet vállalkozási foglalkoztatási jogviszony keretében ellátható.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés
hatályba lépését követően azonnal.

Munkahely:
• Zalatárnok (szentkozmadombjai lakosokkal közös rendelő), Baktüttös, Tófej községek háziorvosi körzetek orvosi rendelői.

Amit biztosít az Önkormányzat:
• önkormányzatok térítésmentesen biztosítják a háziorvosi rendelőt és berendezéseit,
• a rendelők felújítottak, esztétikusak, jól felszereltek,
• Zalatárnok Község Önkormányzata szolgálati lakást biztosít, minimális térítési díj ellenében.

Illetmény és juttatások:
Vállalkozási formában történő ellátás esetén az feladat ellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet alapján.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról Zalatárnok, Baktüttös, Tófej és Szentkozmadombja Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Egyéb információk:
• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• Zalatárnok község állandó lakossága: 626 fő
• Baktüttös község állandó lakossága: 361 fő
• Tófej község állandó lakossága: 682 fő
• Szentkozmadombja állandó lakossága: 63 fő
• Összes lakos szám:1732 fő
• A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Soós Zsolt polgármesternél 06/30/507- 4669 telefonszámon, vagy személyesen.

 • Pályázati feltételek: • az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
  • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
  • Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
  • saját gépkocsi megléte.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
  - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,
  - nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
  - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  - egészségügyi alkalmassági igazolás,

  - érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - a vállalkozói formától függően igazolás az egyéni vállalkozó kamarai regisztrációról, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
  - a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Soós Zsolt polgármester, Zalatárnok Község Önkormányzata, 8947 Zalatárnok, Petőfi u. 40.
  A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.
 • Megye: Zala
 • Város: Zalatárnok, Baktüttös, Tófej és Szentkozmadombja
 • Email: zalatarnok@zelkanet.eu
 • Telefon: 06/30/507- 4669 és a 06 92/386-155
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1732 fő
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. július 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021.április 6.
 • Hirdető neve: Zalatárnok, Baktüttös, Tófej és Szentkozmadombja Községek Képviselő-testületei
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 3.