Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír vegyes fogorvosi körzet feladatainak ellátására

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Tiszaföldvár Város Önkormányzata / 45 megtekintés

Ellátandó feladatok:

• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt fogorvosi feladatok, vegyes fogorvosi körzetben, területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat ellátási szerződés szerint, vállalkozási formában,
• az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt iskolafogorvosi feladatok.
Ellátandó településrész: Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (V.27.) számú rendelete 3. számú mellékletében megállapított közterületjegyzék szerint.

Munkavégzés helye: 5430 Tiszaföldvár, Döbrei János út 59. – fogorvosi rendelő.

Illetmény és juttatások: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés szerint.

 • Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt feltételek,
  • büntetlen előélet,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz,
  • képesítést igazoló okiratok másolata,
  • a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított - 3 hónapnál nem régebbi - hatósági erkölcsi bizonyítvány amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, és nem áll foglalkozástól/tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy az adott foglalkozástól/tevékenységtől eltiltás hatálya alatt áll,

  • az Egészségügyi Dolgozók Működési Nyilvántartásába történő bejegyzésről szóló határozat másolata,
  • egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  • egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételről szóló igazolás, társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  • nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában rész vevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: Zárt borítékban „Fogorvosi pályázat” megjelöléssel – Hegedűs István polgármesternek címezve ( 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. )

  Egyéb információk:
  • Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,
  • a meghirdetett fogorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető,
  • igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít,
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Tiszaföldvár
 • Email: telek.margaretta@tiszafoldvar.hu
 • Telefon: +36 56 470 017/9
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 5433
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.02.01
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020.12.31
 • Hirdető neve: Tiszaföldvár Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021.01.31