Szalkszentmárton háziorvos

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: Szalkszentmárton Község Önkormányzata / 74 megtekintés

Szalkszentmárton Község Önkormányzata pályázatot hirdet Szalkszentmárton közigazgatási területén házi orvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, gazdálkodó szervezeti formában történő ellátására. Felújított rendelő és felújított szolgálati lakás várja az új háziorvost.

 • Pályázati feltételek: -az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte,
  - büntetlen előélet,
  - cselekvőképesség,
  - magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladat - ellátási szerződés szerint.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes, részletese szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
  - szakmai gyakorlat igazolása,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - vállalkozási formától függően, annak meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
  - a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének hatóság általi igazolása,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának elbírását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Szalkszentmárton Község Önkormányzata 6086 Szalkszentmárton, Jókai u. 2. Káposztás Tibor polgármester részére címezve.
  A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”
  További információ: Káposztás Tibor polgármester - 30/949-42-25
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Szalkszentmárton
 • Email: jeneiedina@szalkszentmarton.hu
 • Telefon: 30/240-69-87
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2014
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.09.09
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020.12.09
 • Hirdető neve: Szalkszentmárton Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021.01.07