Pályázati felhívás házi gyermekorvosi munkakörre

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: tolnapmh / 37 megtekintés

Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki Tolna I. sz. házi gyermekorvosi körzete orvosi feladatainak ellátására.
Munkakör és munkahely megnevezése:
– Az I. sz. házi gyermekorvosi körzet (Tolna Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendeletében meghatározott településrész területe) címe: Tolna Deák F. u. 25.
– A tevékenység vállalkozó háziorvosként vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban lát-ható el (megállapodás szerint).
Pályázati feltételek:
Az állás betöltésének feltételei:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési feltételek megléte,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– Magyar Orvosi Kamara tagságáról, nyilvántartásáról igazolás,
– Orvosok Országos Nyilvántartásába vételi igazolás,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– egészségügyi alkalmasságát igazoló okirat másolat,
– vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cég-bírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata,
– a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervének határozata, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezésére nézve a jogszabályban megállapított feltételeknek,
– vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmét a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervéhez,
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyi adatait megismerjék, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő testület.
Egyéb információk:
– A pályázatot Tolna Város Polgármesterének címezve (Tolna, Hősök tere 1.) kérem benyújtani.
– A pályázat benyújtásának határideje az NKI honlapján történő megjelenéstől számított 60 nap.
– Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.
– Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően.
– A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések meg-kötése alapján.
– A háziorvosi tevékenység a Képviselő-testület döntését követően az ÁNTSZ engedélyének beszerzése és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történő szerződéskötés után azonnal gyakorol-ható.
– Információ kérhető: dr. Barna Györgyi vezető-háziorvostól /Tel.:06/30-852-0850 vagy Ezerné dr. Huber Éva Tolna Város Jegyzőjétől /Tel.: 74/540-800/

  • Megye: Tolna
  • Város: Tolna
  • Email: jegyzo@tolna.hu
  • Telefon: 74540800
  • Ellátandó lakosságszám (kártya): 956
  • Ellátandó települések száma: Egy településrész
  • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
  • Kategória: Háziorvosi
  • Típusa: Gyermek
  • Hirdető neve: Tolna Város Önkormányzatának Képviselő- testülete