Pályázati felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Város 11. számú felnőtt háziorvosi körzete betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hét. Hirdető: szaszi82 / 24 megtekintés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi praxis, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.
– Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 11. számú felnőtt háziorvosi körzete ellátása. A praxis 2019. december 1. napjától betöltetlen a körzet jelenleg helyettesítés keretében ellátott. A körzet lakosságszáma a 2019. december 31-i lakosságszám alapján 1965 fő.
– Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.
– A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg.
– A felnőtt háziorvosi tevékenység és a körzet ellátásához az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM és az EüM rendeletben foglaltak szerinti, az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekben előírt személyi és tárgyi feltételek biztosítása az egészségügyi szolgáltató kötelezettsége, a rendelő biztosítása külön megállapodás szerint történik.
– A nyertes pályázónak a háziorvosi ügyeleti ellátásában részt kell vennie.
– Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzattal feladat-ellátási szerződésben álló háziorvosi szolgáltatók számára – meghatározott feltételekkel – támogatást nyújt (pl. az pénzbeli támogatás a praxis működtetéséhez a feladat ellátásához, szabadon felhasználható letelepedési támogatás, „Békéscsabai Háziorvos” elnevezésű kártya, amely alapján a városban több kedvezményt is igénybe lehet venni, szükség esetén önkormányzati lakás).

 • Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. §-a szerinti képesítés megléte,
  2. az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  3. büntetlen előélet,
  4. cselekvőképesség,
  5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  6. egészségügyi alkalmasság,
  7. a praxis vállalkozói formában történő működtetése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. részletes szakmai önéletrajz,
  2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
  3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
  5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  7. az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  9. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  10. a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani (Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. II. 26.)
 • Megye: Békés
 • Város: Békéscsaba
 • Email: szaszak@bekescsaba.hu
 • Telefon: 06-66/523-820
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1965 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: a működéshez szükséges valamennyi döntés véglegessé válását követően azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.
 • Hirdető neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (ügyintéző: Szaszák Ágnes)
 • A pályázat elbírálásának határideje: Amennyiben a határidőn belül bármikor érvényes pályázat érkezik, a pályázat elbírálásra kerül a pályázat benyújtását követő testületi ülésen.