PÁLYÁZAT KIÍRÁS Tab város házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosi álláshelyére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Tab Város Önkormányzata / 55 megtekintés

PÁLYÁZAT KIÍRÁS

Tab város házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosi álláshelyére

Tab Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Tab Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló – többször módosított – 36/2004. (XII. 1.) rendelete alapján – a házi gyermekorvosi körzetének gyermekorvosi álláshely betöltésére, vállalkozási formában történő ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár.

Az önkormányzat felajánl 3 millió forintot, és 5 éven keresztül az asszisztencia költségére évi 2 millió forintot a gyermekorvos részére azzal, hogy legalább 5 évig köteles a munkakört betölteni, ellenkező esetben a 3 millió forintot és az asszisztencia költségét egy összegben vissza kell fizetnie.

A feladatellátás helye: „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. Tab. A feladatot ellátó orvos vállalja az általa végzendő folyamatos és területi ellátási kötelezettséget magába foglaló háziorvosi-gyermekorvosi- szolgálat ellátását a fenti rendelet 2. számú mellékletében meghatározott gyermekorvosi körzet (Tab, Lulla, Torvaj, Sérsekszőlős, Kapoly, Somogymeggyes, Zala, Bábonymegyer) közigazgatási területén található lakók részére, továbbá az iskolaorvosi feladatokat is ellátja a rendelet 4. számú mellékletében foglalt védőnői körzetek területén lévő közoktatási intézmények tekintetében.

A feladatellátás helye
– A település a Balatontól 15 km-re található, uszodával rendelkezik.
– Szükség esetén önkormányzati bérlakás biztosított.
– A körzetben az asszisztencia megoldott.
– A rendelő egy újonnan épített heti 200 szakorvosi órával működő épületben van, fiatal, ambiciózus munkatársakkal.
– Az intézményben minden szakrendelés működik.
– A betegek kivizsgálása az épületen belül megoldható.
– A gyermekorvosi körzet kártyaszáma 900

 • Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
  1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, - az önkormányzattal kötött feladat - ellátási szerződés szerint.
  2. büntetlen előélet, cselekvőképesség
  3. felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
  4. MOK tagsági igazolvány
  5. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  1. részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot,
  2. orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példányai,
  3. egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, cégbejegyzés esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
  4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  5. igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról,
  6. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
  7. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
  8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti,
  9. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázhat benyújtásának módja: Postai úton, Tab Város Önkormányzata címére (8660 Tab, Kossuth L. u. 49.) Személyesen Schmidt Jenő polgármester részére.

  A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Schmidt Jenő polgármestertől (tel.: 84/525-901).

  Nyertes pályázóval a képviselő-testület határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

  A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Megye: Somogy
 • Város: Tab
 • Email: tab@somogy.hu
 • Telefon: 06-84/525-901
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 900
 • Ellátandó települések száma: Több település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. június 25.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 11.
 • Hirdető neve: Tab Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 24.