Pályázat az 1. számú vegyes fogorvosi körzet feladatellátására Mosonmagyaróváron

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hét. Hirdető: Unger Annamária / 25 megtekintés

A fogorvosi körzet területi leírása: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vegyes fogorvosi körzetek kialakításáról szóló 8/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete alapján az 1. számú vegyes fogorvosi körzetre kiterjedő ellátási kötelezettséggel fogászati alapellátás és iskolafogászat ellátása.
A fogorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott, és 2020. október 26. napja óta tartósan betöltetlen.
Eredményes pályázat esetén az önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.
Ellátandó lakosságszám (kártya): 4086 fő (2020. december 31-i állapot szerint)
Pályázati feltételek:
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
• az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata
• érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása
• praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
• egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
• nyilatkozattétel saját vagy az önkormányzat tulajdonában lévő rendelő használatáról
• nyilatkozattétel saját vagy az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használatáról
• nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
Juttatások:
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződése alapján történik.
• Az önkormányzat az adott évre vonatkozó költségvetés ismeretében – a lehetőségekhez mérten – a tárgyév elején dönt az egészségügyi szolgáltató támogatásáról.
• Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
• Az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások és helyiségek bérletéről szóló 10/2019. (III. 22.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon önkormányzati lakás igényelhető.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat az 1. számú vegyes fogorvosi körzet ellátására”
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 96/577-817-es telefonszámon Unger Annamária egészségügyi koordinátortól kérhető.

 • Pályázati feltételek: • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • egészségügyi alkalmasság
  • érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • fényképes szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  • Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata
  • érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása
  • praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
  • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
  • nyilatkozattétel saját vagy az önkormányzat tulajdonában lévő rendelő használatáról
  • nyilatkozattétel saját vagy az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használatáról
  • nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).
  Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat az 1. számú vegyes fogorvosi körzet ellátására”
 • Megye: Győr-Moson-Sopron
 • Város: Mosonmagyaróvár
 • Email: unger.annamaria@mosonmagyarovar.hu
 • Telefon: 96/577-817
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021.05.31.
 • Hirdető neve: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021.06.15.