Kecsemét

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: hjudit / 29 megtekintés

Kecsemét Megyei Jogú Város Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága pályázatot hirdet az 5005. számú házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására. A körzethez külterület is tartozik. A praxisjog térítésmentesen feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. Az önkormányzat biztosítja a rendelőhelyiséget. Központi ügyeletben való részvétel kötelező.
Információ kérhető Oláh Annamária ápolási igazgatótól a 06/75/514-022-es telefonszámon, e-mailben az olah.annamaria@alapellatas.hu elektronikus levélcímen.

 • Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés
  - büntetlen előélet
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - iskolai végezettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata
  - az egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum másolata
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  - szakmai önéletrajz
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
  - nyilatkozat, hogy a praxist milyen formában működtetné (vállalkozó, közalkalmazott)
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton Dr. Pataki Mariann intézményvezetőnek (6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: 5005. sz. házi gyermekorvosi körzet pályázat.
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Kecskemét
 • Email: olah.annamaria@alapellatas.hu
 • Telefon: 76/514-022
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: engedélyezési eljárást követően azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • Hirdető neve: Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága