Iskolaorvos - Cegléd, Rákóczi út 7.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 4 hét. Hirdető: Makai Viktória / 18 megtekintés

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság Ifjúság- és iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2700 Cegléd, Rákóczi út 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerinti iskolaorvosi feladatok ellátása, Cegléd Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002.(VI.27.) ÖK. rendelet 4. számú melléklet 3. pontjában felsorolt köznevelési intézmények tanulóit illetően.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 15.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidő után, illetve a hiányosan beküldött pályázatot érvénytelennek tekintjük. A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes beszélgetést folytatunk. A pályázót 8 napon belül írásban értesítjük az eredményről. A sikertelenül pályázó részére az értesítéssel egyidejűleg visszaküldjük valamennyi általa benyújtott iratát. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.cegled.hu – 2020. december 21.
– www.OALI.hu – 2020. december 21.
– Egészségügyi közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat elbírálásánál intézményünk figyelembe veszi a 2020. évi C. törvényben előírt jogviszony és illetmény változásokat.

 • Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
  - Egyetem, orvosi diploma,
  - Az egészségügyi ellátás területén szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  - B kategóriás jogosítvány,
  - magyar állampolgárság, büntetlen előélet
  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  - háziorvos, belgyógyász vagy csecsemő- és gyermekgyógyász, iskola egészségtan és ifjúságvédelmi szakvizsga,
  - AEEK/ENKK által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása, MOK tagság,
  - legalább 3 éves iskolaorvosi gyakorlat
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  - részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
  - diploma másolta,
  - végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  - egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolásának másolata,
  - nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek,
  - hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázattal összefüggő személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul,
  - 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatok benyújtásának módja:
  - Postai úton, a pályázatnak a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság - Cegléd címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Deák utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 181/2020, valamint a munkakör megnevezését: iskolaorvos.
  - Elektronikus úton Kissné Sós Erika Terézia részére a postmaster@bovi.t-online.hu E-mail címen keresztül
  - Személyesen: Turcsik Tímea, Pest megye, 2700 Cegléd, Deák utca 3.
 • Megye: Pest
 • Város: Cegléd
 • Email: postmaster@bovi.t-online.hu
 • Telefon: 53/314-137
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Gyermek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.
 • Hirdető neve: Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság