Háziorvosi pályázat a 13. számú háziorvosi körzet ellátására Mosonmagyaróváron

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: Unger Annamária / 67 megtekintés

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi ellátási szerződés alapján

A munkavégzés helye: Mosonmagyaróvár, 13. számú felnőtt háziorvosi körzet (2018. február 1. napjától betöltetlen)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként, alkalmazottként.

Juttatások:
− Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az egészségügyi ellátási szerződés megkötésével egyidejűleg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozását átadja.
− Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére az adott évre vonatkozó költségvetés ismeretében – a lehetőségekhez mérten – a tárgyév elején dönt az egészségügyi szolgáltató támogatásáról.
− Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
− Az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/2006. (V.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon önkormányzati lakás igényelhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felhasználói szintű számítógépes ismeret
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 96/577-817-es telefonszámon Unger Annamária egészségügyi koordinátortól kérhető.

 • Pályázati feltételek: Pályázati feltételek :
  − Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte, valamint
  − a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételeinek igazolása,
  − a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz csatolni kell:
  − jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata,
  − képesítést igazoló okiratok másolata,
  − szakmai önéletrajz,
  − három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  − orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
  − működési nyilvántartási igazolvány másolata,
  − nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: Pályázat benyújtásának módja:
  postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

  Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat a 13. számú háziorvosi körzet ellátására”
 • Megye: Győr-Moson-Sopron
 • Város: Mosonmagyaróvár
 • Email: unger.annamaria@mosonmagyarovar.hu
 • Telefon: +3696/577-817
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021.03.31
 • Hirdető neve: Unger Annamária
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021.04.30