Etyek Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet Etyek közigazgatási területén, a 070096017 FIN kódszámú – Etyek település közigazgatási területét magába foglaló – fogorvosi körzet feladatainak ellátására

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Etyek Nagykozseg Onkormanyzata / 155 megtekintés

• Eredményes pályázat esetén Etyek Nagyközség Önkormányzata a kiválasztott pályázóval határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet értelmében, az egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
• Az Önkormányzat a praxist térítésmentesen adja át.

 • Pályázati feltételek: • A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
  • büntetlen előélet

  A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a fogorvos (az alábbi sorrendben), aki:
  1. a fogászati alapellátáshoz szükséges eszközöket és bútorzatot maga képes biztosítani
  2. aki Etyeken lakik, vagy Etyeken kíván letelepedni
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
  • részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz
  • egészségügyi vállalkozási engedély másolata, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat (amennyiben ilyen formában kívánja ellátni)
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • egészségi alkalmasság igazolása
  • működési nyilvántartási igazolvány másolata
  • személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat
  • nyilatkozat, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék
 • A pályázat benyújtásának módja: • postai úton vagy személyesen az alábbi címre: Etyeki Polgármesteri Hivatal, 2091 Etyek, Körpince köz 4.
  • e-mailben: titkarsag@etyek.hu e-mail címre
 • Megye: Fejér
 • Város: Etyek
 • Email: titkarsag@etyek.hu
 • Telefon: 06/20-449-5551
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 4427
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Az önkormányzat döntését, valamint a működési/hatósági engedély megszerzését, és a finanszírozási szerződés megkötését követően azonnal.
 • Kategória: Fogorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.
 • Hirdető neve: Etyek Nagyközség Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 15.