Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi praxis betöltésére

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: bridge82 / 203 megtekintés

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi praxis területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére. A praxis a 1158 Bp., Hősök útja 1. szám alatti rendelőben található.
A praxis 2020. szeptember 1-jétől betöltetlen, jelenleg tartós helyettesítés keretében kerül ellátásra 2021. február 28-ig. A körzet lakosságszáma a 2019. december 31-állapot szerint 1622 fő.

A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg. A körzet vállakozási formában és egészségügyi szolgáltatási jogviszony keretében egyaránt ellátható. Vállalkozási formában történő ellátás esetén a megkötött feladat-ellátási szerződés alapján a Szolgáltató működtetési hozzájárulást fizet az Önkormányzat részére.

Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.

A felnőtt háziorvosi tevékenység és a körzet ellátásához az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM és az EüM rendeletben foglaltak szerinti, az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekben előírt személyi és tárgyi feltételek biztosítása az egészségügyi szolgáltató kötelezettsége.

A nyertes pályázónak a háziorvosi ügyeleti ellátásában nem kell részt vennie.

 • Listing ID: 1865
 • Pályázati feltételek: 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. §-a szerinti képesítés megléte,
  2. az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  3. büntetlen előélet,
  4. cselekvőképesség,
  5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  6. egészségügyi alkalmasság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. részletes szakmai önéletrajz,
  2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
  3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
  5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  7. az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
  8. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  9. kötelező felelsősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás
  10. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen írásban egy példányban kell benyújtani: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály, Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető, 1153 Budapest Bocskai u. 1-3.)
  A pályázókat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat polgármestere hallgatja meg.
 • Megye: Budapest
 • Város: Budapest
 • Email: gnagy.brigitta@bpxv.hu
 • Telefon: 06-1-305-3251
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. március 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat a praxis betöltéséig folyamtosan benyújtható.
 • Hirdető neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat