Albertirsa I. sz. háziorvosi körzet

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 6 hónap. Hirdető: Albertirsa Város Önkormányzat / 26 megtekintés

Albertirsa Város Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő I. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerint, figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szabályaira.

A körzet lakosságszáma: 2.444 fő (2020. január 1-jei állapot)
A rendelő címe: 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u 26.
Ellátandó terület: Albertirsa Város Önkormányzatának 10/2020. (V.30.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete szerint felsorolt utcák

 • Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
  - vállalkozás keretében történő működtetés,
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés,
  - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
  - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte,
  - büntetlen előélet,
  - cselekvőképesség,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - fényképes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  - Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata,
  - érvényes működési nyilvántartás (ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság) igazolása,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
  - egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek,
  - pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
 • A pályázat benyújtásának módja: - postai úton, a pályázatnak az Albertirsa Város Önkormányzata, Fazekas László polgármester címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.),
  - személyesen: Albertirsa Város Önkormányzata Közös Önkormányzati Hivatala
  2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2.,
  - a borítékon kérjük feltüntetni: „háziorvosi pályázat”
  A pályázat elbírálásának módja, rendje:
  Elbírálás a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen történik. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.
  A betöltés jogcíme: az Önkormányzat a praxis működtetési jogát térítésmentesen adja át.
  A feladat ellátás kezdete: a feladatellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó működési engedély, a praxisengedély alapján a NEAK-al megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.
 • Megye: Pest
 • Város: Albertirsa
 • Email: aljegyzo@albertirsa.hu
 • Telefon: 06704920530
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2444
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.08.29
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020.06.15
 • Hirdető neve: Albertirsa Város Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020.06.15