Háziorvosi praxis betöltése

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 6 hónap. Hirdető: Jerebák József / 53 megtekintés

A felnőtt háziorvosi praxis praxisjoga feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítés mentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

 • Pályázati feltételek: • büntetlen előélet,
  • az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EÜM rendelet 11.§-ában előírt képesítés,
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23. ) Korm. rendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormány rendeletben előírt feltételek megléte,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
  • részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata,
  • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
  • illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
  • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
  • a pályázó nyilatkozata, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton, vagy személyesen kell benyújtani Mezőcsát Város polgármesterének címezve (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1. Városháza I. emelet; Siposné Horváth Anita polgármester). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Mezőcsát
 • Email: jegyzo@mezocsat.hu
 • Telefon: 49/552-046
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1671
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.01.01
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2020.09.30
 • Hirdető neve: Jerebák József
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2020.10.30