6097 Kunadacs

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: Szabó Jánosné / 101 megtekintés

Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési intézmények (Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda, és a Szent Margit Katolikus Általános Iskola) iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet vállalkozási formában és közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretében is ellátható.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, vagy közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony esetén a kinevezést követően azonnal.

Munkahely:
• Kunadacs község háziorvosi körzet orvosi rendelő (6097 Kunadacs, Kossuth Lajos u. 44.)

Amit biztosít az Önkormányzat:
• önkormányzatunk térítésmentesen biztosítja a háziorvosi rendelőt és berendezéseit,
• a rendelő frissen felújított, esztétikus, jól felszerelt,
• helyben lakó, 17 éve itt dolgozó asszisztens segíti a munkát,
• az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

 • Pályázati feltételek: • az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
  • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
  • Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
  - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,
  - nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
  - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen
  előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  - egészségügyi alkalmassági igazolás,
  - érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - a vállalkozói formától függően igazolás az egyéni vállalkozó kamarai regisztrációról, illetve
  társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
  - a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési jog
  megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati
  anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
  - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul
  annak nyilvános tárgyalásához.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja:
  A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Farkas Ildikó polgármester, Kunadacs Község Önkormányzata, 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2.
  A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
  A pályázatok elbírálásáról Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

  Egyéb információk:
  • Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
  • Kunadacs község állandó lakossága: 1499 fő
  • A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Farkas Ildikó polgármesternél 06/20/312-7190 telefonszámon, vagy személyesen.
 • Megye: Bács-Kiskun
 • Város: Kunadacs
 • Email: kunadacs.ph@tanet.hu
 • Telefon: 06/76/558-131
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1450
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.05.01
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021.04.30
 • Hirdető neve: Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021.04.30