5435 Martfű, Szent István tér 1.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hét. Hirdető: Martfu Varos Onkormanyzata / 32 megtekintés

A praxis 2021. január 1. napjától nyugdíjazás miatt betöltetlen, a körzet lakosságának ellátása jelenleg helyettesítéssel történik.
A praxisjog 2021. július 1-től térítésmentesen szerezhető meg, az ellátandó lakosságszám a pályázat meghirdetésekor: 1864 fő.
A pályázónak az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez szükséges tárgyi szakmai minimumfeltételeket az önkormányzat térítésmentesen biztosítja, a pályázónak a háziorvosi rendelőre vonatkozóan a rezsiköltségekhez történő hozzájárulási kötelezettségével.
Az előírt személyi feltételek biztosítása a rendelkezésre álló szakdolgozó foglalkoztatására vonatkozóan egyeztetést igényel.
A nyertes pályázónak háziorvosi ügyeleti ellátásban nem kell részt vennie.
Igény esetén a pályázó részére szolgálati lakást biztosít az önkormányzat a településen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatást Dr. Papp Antal polgármester nyújt az 56/450-222; 104 mellék telefonszámon.
Határozatlan időtartamra, de legalább 5 évre szóló feladat-ellátási szerződés kerül megkötésre a nyertes pályázóval abban az esetben, ha a praxisjogot árusító háziorvoshoz 2021. június 30-ig nem érkezik a praxisjog megvásárlására ajánlat, vagy ha a praxisjogot megvásárolni kívánó orvossal a Képviselő-testület nem kíván előszerződést kötni.

 • Pályázati feltételek: - büntetlen előélet,
  - cselekvőképesség,
  - egészségügyi alkalmasság,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
  - a praxis vállalkozási formában történő működtetése.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - részletes szakmai önéletrajz,
  - végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéleten kívül azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló irat,
  - Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  - működési nyilvántartási igazolvány másolata,
  - gazdasági társaság pályázó esetén társasági szerződés és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata,
  - egyéni vállalkozó pályázó esetén az egyéni vállalkozói tevékenység igazolása,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázó részéről a praxisnak a vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételek fennállnak,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul,
  - képviselő-testületi tárgyalás esetén a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásához történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat 1 példányban, zárt borítékban, „Pályázat II. számú háziorvosi körzet” felirattal ellátva,
  postai úton: a Martfű Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5435 Martfű, Szent István tér 1.),
  személyesen: a Martfűi Polgármesteri Hivatal titkárságán történő leadással (5435 Martfű, Szent István tér 1. I. emelet 102.),
  elektronikus úton: a titkarsag@ph.martfu.hu e-mail címre történő megküldésével lehet benyújtani.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Martfű
 • Email: titkarsag@ph.martfu.hu
 • Telefon: 56/450-222
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1864
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, valamint az egészségügyi szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően, legkorábban 2021. július 1-től, abban az esetben, ha a praxisjogot árusító háziorvoshoz 2021. június 30-ig nem érkezik a praxisjog megvásárlására ajánlat, vagy ha a praxisjogot megvásárolni kívánó orvossal a Képviselő-testület nem kíván előszerződést kötni.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 26.
 • Hirdető neve: Martfű Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 1.