5137 Jászkisér, Fő út 7.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 2 hónap. Hirdető: aljegyzo@jaszkiser.hu / 63 megtekintés

Pályázati felhívás
háziorvosi álláshely betöltésére

Jászkisér Város Önkormányzata pályázatot hirdet a jászkiséri I. számú vegyes háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására az alábbi tartalommal:

A meghirdetett munkahely címe: 5137 Jászkisér, Ladányi út 1.

Ellátandó feladatok: a jászkiséri I. számú vegyes háziorvosi körzet (felnőtt és gyermekorvosi) háziorvosi feladatok teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel.

Praxis leírása: a körzetben jelenleg leadott kártyaszám: ~ 1600 kártya, vegyes praxis.
A rendelőt az önkormányzat 2014-ben felújította, jól felszerelt, korszerű, a működési engedély jelenleg az önkormányzaté. Rendelkezik a jogszabályban előírt minimum feltételekkel, eszközökkel. A rendelő az Egészségház épületében van, ahol a másik két háziorvos, a védőnők is helyet kaptak.
A praxisjog az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés, és a működési engedély megszerzését követően a Praxiskezelőhöz benyújtott kérelem elbírálását követően szerezhető meg.
A praxis finanszírozására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei szervezetével kell szerződést kötni.
Központi ügyeleti ellátás járási szinten megoldott, Jászapáti központtal, benne a részvétel nem kötelező.
Az Egészségházban a vérvétel, a fizikoterápiás ellátás, a foglalkoztatás egészségügy működik.

Az állás betöltésének feltételei:
1./ A háziorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi törvényeknek: – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény,
és rendeleteknek:
– 4/2000. (II.25.) EüM rendelet,
– 313/2011. (XII.23.) Kormányrendelet
való megfelelés;
2./ A praxis vállalkozói formában történő működtetése;
3./ Büntetlen előélet;
4./ Magyar Orvosi Kamarai Tagság.

A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok:
a)Végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
részletes szakmai önéletrajz;
b) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
c) Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
d) Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás;
e) egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata;
f) a vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány (igazolás), társas vállalkozás
esetén cégbírósági bejegyzést tanúsító okirat másolata;
g) nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati
h) eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
i) nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A megbízás időtartama: A magbízás határozatlan időre szól, a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítő feladat-átadási szerződés alapján.

A pályázó jogosulttá válik a legmagasabb összegű letelepedési pályázati támogatásra.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 18. (csütörtök, 16:00)

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Jászkisér Város Polgármesterének címezve, 5137 Jászkisér, Fő út 7.
A borítékra kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.
A pályázati dokumentáció (borítékban) személyesen is átadható a polgármesternek.
Egyéb információt Lukácsi György polgármester, vagy Mudris Andrásné dr. aljegyző nyújt, a 57/550-130-as telefonszámon, vagy a polgarmester@jaszkisér.hu, aljegyzo@jaszkisér.hu címen.

A pályázat elbírálása: A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő, munkaterv szerinti képviselő-testület soros ülésének napján történik.

A praxis betölthető: a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően azonnal.

A pályázati felhívás megjelenik:
– az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (AEEK) Országos Alapellátási Intézet (OALI)
honlapján,
– a MOK internetes felületen;
– a NEAK honlapján;
– Jászkisér város hivatalos honlapján (www.jaszkiser.hu)

 • Pályázati feltételek: 1./ A háziorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi törvényeknek: - az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény,
  és rendeleteknek:
  - 4/2000. (II.25.) EüM rendelet,
  - 313/2011. (XII.23.) Kormányrendelet
  való megfelelés;
  2./ A praxis vállalkozói formában történő működtetése;
  3./ Büntetlen előélet;
  4./ Magyar Orvosi Kamarai Tagság.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a)Végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
  részletes szakmai önéletrajz;
  b) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
  c) Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
  d) Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás;
  e) egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata;
  f) a vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány (igazolás), társas vállalkozás
  esetén cégbírósági bejegyzést tanúsító okirat másolata;
  g) nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
  pályázati
  h) eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
  i) nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri.
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Jászkisér Város Polgármesterének címezve, 5137 Jászkisér, Fő út 7.
  A borítékra kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.
  A pályázati dokumentáció (borítékban) személyesen is átadható a polgármesternek.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Jászkisér
 • Email: polgarmester@jaszkiser.hu
 • Telefon: 57/550-130
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1600
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően azonnal.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 18. 16:00
 • Hirdető neve: Jászkisér Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021.03.31.