5137 Jászkisér, Fő út 7.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 3 hét. Hirdető: aljegyzo@jaszkiser.hu / 31 megtekintés

Ügyiratszám: Jk/830-15/2021
Tárgy: Pályázati felhívás háziorvosi álláshely betöltésére
Ügyintéző: Mudris Andrásné dr.
Elérhetőség: 105-ös mellék
Pályázati felhívás
háziorvosi álláshely betöltésére

Jászkisér Város Önkormányzata pályázatot hirdet a jászkiséri I. számú vegyes háziorvosi körzet vállalkozási formában történő ellátására az alábbi tartalommal:

A meghirdetett munkahely címe: 5137 Jászkisér, Ladányi út 1.

Ellátandó feladatok: a jászkiséri I. számú vegyes háziorvosi körzet (felnőtt és gyermekorvosi) háziorvosi feladatok teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel.

Praxis leírása: a körzetben jelenleg leadott kártyaszám: ~ 1600 kártya, vegyes praxis.
A rendelőt az önkormányzat 2014-ben felújította, jól felszerelt, korszerű, a működési engedély jelenleg az önkormányzaté. Rendelkezik a jogszabályban előírt minimum feltételekkel, eszközökkel. A rendelő az Egészségház épületében van, ahol a másik két háziorvos, a védőnők is helyet kaptak.
A praxisjog az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés, és a működési engedély megszerzését követően a Jászberényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya útján kérelem benyújtását követően szerezhető meg.
A praxis finanszírozásra a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei szervezetével kell szerződést kötni.
Központi ügyeleti ellátás járási szinten megoldott, Jászapáti központtal, benne a részvétel nem kötelező.
Az Egészségházban a vérvétel, a fizikoterápiás ellátás, a foglalkoztatás egészségügy működik.

Az állás betöltésének feltételei:
1./ A háziorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi törvényeknek: – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény,
és rendeleteknek:
– 4/2000. (II.25.) EüM rendelet,
– 313/2011. (XII.23.) Kormányrendelet
való megfelelés;
2./ A praxis vállalkozói formában történő működtetése;
3./ Büntetlen előélet;
4./ Magyar Orvosi Kamarai Tagság.
A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok:

– Végzettsége, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
– Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás;
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata;
– vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány (igazolás) társas vállalkozás esetén cégbírósági bejegyzést tanúsító okirat másolata;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A megbízás időtartama: A magbízás határozatlan időre szól, a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítő feladat-átadási szerződés alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. (péntek) 12:00 óra

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Jászkisér Város Polgármesterének címezve, 5137 Jászkisér, Fő út 7.
A borítékra kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.
A pályázati dokumentáció (borítékban) személyesen is átadható a polgármesternek.
Egyéb információt Lukácsi György polgármester, vagy Mudris Andrásné dr. aljegyző nyújt, a 57/550-130-as telefonszámon, vagy a polgarmester@jaszkisér.hu, aljegyzo@jaszkisér.hu címen.

A pályázat elbírálása: A pályázat elbírálása a pályázati határidő lejártát követő, munkaterv szerinti képviselő-testület soros ülésének napján történik.

A praxis betölthető: a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően 2021. június 1-től.

A pályázati felhívás megjelenik:
– az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (AEEK) Országos Alapellátási Intézet (OALI) honlapján,
– a MOK internetes felületen;
– Jászkisér város hivatalos honlapján (www.jaszkiser.hu)
– ingyenes internetes álláshirdetési oldalon (aprohirdetesingyen.hu)

———————————— ……………………… ————————————

 • Pályázati feltételek: A 2015. évi CXXIII. törvény szerinti háziorvosi alapellátás biztosítása az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány, Kamarai tagság igazolása, Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről szóló kártya vagy igazolás, és a www.jaszkiser honlapon közzétett pályázati kiírásban szereplő iratok.
 • A pályázat benyújtásának módja: Írásban a 5137 Jászkisér, Fő út 7. címre Lukácsi György polgármester részére.
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Jászkisér
 • Email: polgarmester@jaszkiser.hu
 • Telefon: 57/550-130
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1600
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást követően 2021. június 1.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 12:00 óra
 • Hirdető neve: Jászkisér Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021.05. 10.