5052. Újszász, Szabadság tér 1.

 Önkormányzat hirdet / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: u.roza / 49 megtekintés

A munkavégzés helye: 5052. Újszász, Szabadság tér 4. szám alatti 4. számú felnőtt háziorvosi körzet (2019. november 01. napjától helyettesítéssel ellátott, a háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető, letelepedési támogatás igénybe vehető).

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi feladatok ellátása, egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként

Juttatások:
− Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladat-ellátáshoz szükséges és a feladat-ellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
Megegyezés alapján szolgálati lakás biztosítható.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: felhasználói szintű számítógépes ismeret
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be, 2021. szeptember 01. napjától.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ az 56/552-022 telefonszámon, vagy a jegyzo@ujszasz.hu címen Udud Róza jegyzőtől kérhető.

A pályázati felhívás elérhető az Újszász Városi Önkormányzat hivatalos oldalán is: www.ujszasz.hu

 • Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
  − Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységről 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,valamint
  −a praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételeinek igazolása,
  − a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázathoz csatolni kell:
  − jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata,
  − képesítést igazoló okiratok másolata,
  − szakmai önéletrajz,
  − három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  − orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
  − működési nyilvántartási igazolvány másolata,
  − nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: Pályázat benyújtásának módja:
  postai úton, zárt borítékban Újszász Városi Önkormányzat címére (5052. Újszász, Szabadság tér 1.).
  Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat a 4. számú háziorvosi körzet ellátására”
  Leírás / Megjegyzések: Jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi ellátás feladat-ellátási szerződés alapján
 • Megye: Jász-Nagykun-Szolnok
 • Város: Újszász
 • Email: jegyzo@ujszasz.hu
 • Telefon: 06-56-552-022
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1354 fő lakos
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. szeptember 01.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 30.
 • Hirdető neve: Újszász Városi Önkormányzat
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 10.