3411 Szomolya, Szabadság tér 1

 Háziorvos / fogorvos orvost keres / Létrehozva ennyi ideje: 1 hónap. Hirdető: szomolya / 47 megtekintés

Szomolya Község Önkormányzata pályázatot hirdet fogorvosi körzete ellátására. A fogorvosi körzet vegyes ellátású (felnőtt korúak, gyerekek, iskolai-óvodai fogászati alapellátás). Az önkormányzat berendezett rendelőhelyiségét, eszközeit térítésmentesen biztosítja.

Pályázati feltételek.
Az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011 (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000 (Ii.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Egészségügyi alkalmasság
Magyar orvosi kamarában fennálló tagság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
Földrajzi közelség, helyismeret
Felhasználói jellegű technikai ismeretek
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, mely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
Nyilvántartás (Egészségügyi nyilvántartási és Képzési Központ) igazolását
Egészségügyi alkalmassági igazolást
Érvényes orvosi nyilvántartási engedélyt, Magyar Orvosi kamarai tagság igazolását
Vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolványt, társas vállalkozás esetében a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát.
A működési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működési jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt.
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályzati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázó hozzájárul, hogy a pályázatát a rendkívüli jogrend időszaka alatt a polgármeste bírálja el, a képviselőtestület véleményezése mellett

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: Szomolya Község Önkormányzata 3411 Szomolya, Szabadság tér 1.
Elektronikusan: pmhszomolya@t-online.hu
Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
Település: Szomolya
email: pmhszomolya@t-online.hu
Ellátandó települések száma: Szomolya közigazgatási területe
területi ellátási kötelezettség nincs.
Telefon: 49/526-000, +36302188260
Ellátandó lakosságszám: 1589
A munkakör betöltése időpontja: 2021, azonnal
kategória: Fogorvosi
Típusa: vegyes
Hirdető: Szomolya Község Önkormányzata

  • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Város: Szomolya
  • Email: pmhszomolya@t-online.hu
  • Telefon: 303398725
  • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1598
  • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
  • Területi ellátási kötelezettséggel: Nem
  • Kategória: Fogorvosi
  • Típusa: Vegyes
  • Hirdető neve: Szomolya Község Önkormányzata