Munkatársaink

  név  beosztástelefon  e-mail cím
Holbók Tamásosztályvezető06-1-354-53-43holbok.tamas@aeek.hu
Bulyáki Juditelőadó06-1-354-53-43bulyaki.judit@aeek.hu
Dr. Bőze Barnaszakértő06-1-354-53-43boze.barna@aeek.hu
Dr. Füredi Gyulaszakértő06-1-354-53-43furedi.gyula@aeek.hu
Dr. Hlavács Évajogtanácsos06-1-354-53-43hlavacs.eva@aeek.hu
Dr. Pintér Márkszakértő06-1-354-53-43pinter.mark@aeek.hu
Dr.

Tájékoztatás átszervezésről

Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Alapellátási és Ellátás-szervezési Főosztálya, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet által ellátott egyes feladatok 2017. április 1. napjától Állami Egészségügyi Ellátó Központhoz kerültek át.

Az átvett feladatokkal, különösen a

  • praxisprogramokkal (praxis I. és

Szakmai útmutatók

Tájékoztató A Tartósan Betöltetlen Háziorvosi Körzetekről

Az ÁEEK Alap és Lakóhelyközeli Ellátások Igazgatóság Alapellátási Osztály (továbbiakban: Osztály) egyik feladata, hogy nyilvántartást vezessen a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekről. A Osztályhoz beérkezett megkeresések növekvő száma miatt a továbbiakban honlapunkon elérhetővé tesszük a hozzánk beérkezett dokumentumok alapján a tartósan

Tájékoztató A Tartósan Betöltetlen Fogorvosi Körzetekről

Az ÁEEK Alap és Lakóhelyközeli Ellátások Igazgatóság Alapellátási Osztály (továbbiakban: Osztály) egyik feladata, hogy nyilvántartást vezessen a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekről. Az Intézethez beérkezett megkeresések növekvő száma miatt a továbbiakban honlapunkon elérhetővé tesszük a hozzánk beérkezett dokumentumok alapján a tartósan

Az ÁEEK szempontrendszere a háziorvosi, fogorvosi körzetek kialakításához

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 5. §-ának (1) bekezdése a helyi önkormányzatok feladatai között a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja a praxiskezelő által megadott szempontok alapján az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítását. E szakasz első …

Tájékoztató a praxisjogra vonatkozó adásvételekről

Az ÁEEK Alap és Lakóhelyközeli Ellátások Igazgatóság Alapellátási Osztály feladata – többek között –, hogy regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, továbbá nyilvántartsa az eladó és a vevő nevét és pecsétszámát, valamint a praxisjog és az adásvétel azonosítására szolgáló adatokat. A

Praxisjog-regiszter

A praxis-regiszterben a praxisjogokról vezetett nyilvántartásnak csak a törvényben meghatározott, mindenki számára hozzáférhető adatai kerülnek közzétételre. Az adatbázist folyamatosan töltjük fel. Amennyiben a nyilvántartásában nem szerepel, úgy “Nincs találat”, folyamatban lévő ügyek esetén az “Adatainak feldolgozása jelenleg folyamatban van.” üzenet

Praxisjog nyilvántartás

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében a Kormány praxiskezelőként 2012. január 1-jei hatállyal az Országos Alapellátási Intézetet majd 2017. április 1-jei hatállyal az Állami Egészségügyi Ellátó Központ